Giriş

Yetişkin Eğitimi Aracılığıyla Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonda Mentörlüğü Destekleyici Dijital Çözümler

Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar

(2020 -1-FR01-KA204-080520)

 

SILVER UP Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu, Yetişkin Eğitimciler için pratik bir araç olarak tasarlanmıştır.

SILVER UP Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu, Yetişkin Eğitimcilere çevrim içi BİT (Bilişim Teknolojileri) tabanlı eğitim sunumu, bilgiye erişim, araçlar ve yenilikçi kaynaklar dâhil olmak üzere aşağıdaki etkileşimli ürünleri sunmaktadır:

E-Rehber

E-Reber, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeylerde kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek mentörlük becerilerinde yenilikçi uygulamaların, projelerin, politikaların, metodolojilerin, yaklaşımların, kaynakların ve araçların kapsamlı bir derlemesinden oluşmaktadır.

E-Rehber, kıdemli mentörlere ve kıdemli girişimcilere her iki gruba da hitap eden sosyal inovasyon ve mentörlük becerilerinin iyileştirilmesi için destekleyici ortamları, eğitim koşullarını ve ilham verici en son uygulamaları belirlemelerinde yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonu Destekleyici Kavramsal ve Didaktik Temel

Kavramsal ve Didaktik Temel, kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu desteklemek üzere kıdemli mentörleri eğitmek için en alakalı, en son teorik temelleri ve pedagojik yaklaşımları analiz eden ve açıklayan bir belgeden oluşmaktadır.

Karma Öğrenme Kursu 

Karma Öğrenme Kursu, kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek kıdemli mentörler yetiştirmek üzere Yetişkin Eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamıştır. Karma Öğrenme Kursu yaklaşımı aşağıdakilerin bir kombinasyonunu sağlayacaktır:

Ayrıca, SILVER UP Çevrim İçi Açık Öğrenme Materyalleri Platformu, politika yapıcılara, karar alıcılara, eğitim kurumlarına, ekonomi alanında çalışan kurumlara, yetişkin eğitimi sağlayıcılarına, şirketlere ve diğer kurumlara yönelik bir referans belgesi olarak “Kıdemli Girişimciler İçin Sosyal İnovasyonu Destekleyecek Mentörlük Programlarının Uygulanması İçin Metodolojik Çerçeve” oluşturmayı amaçlamaktadır. Çerçeve, proje çıktılarını diğer kuruluşlarda uygulama sürecini kolaylaştırmak için bir metodolojik kılavuz ve tavsiye aracı sağlamak üzere hazırlanmıştır.