Kategori
Kaynak Ülke
Dil
Kaynak Türü

Sonuçlar: 146

1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Türkiye'deki işletmelerin %99'u KOBİ statüsündedir. KOBİ'lerin karşılaştıkları ekonomik ve teknolojik değişikliklerin zorlukları ve rekabetinin üstesinden gelmeleri için KOBİ'lere dış bilgi kaynakları sağlayarak ve kurum içinde öğrenme yeterliliklerini geliştirerek, KOBİ'lere mentörlük...
Kaynaklar ve Araçlar Türkiye Türkçe Belge

3MVET Mentörün El Kitabı

3MVET Mentörün El Kitabının temel amacı, makine mühendisliği, metal işleme ve metalurji alanlarında Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin / kursiyerlerinin işe yerleştirildiği şirketlerde uygulamalı eğitimin verilmesinden sorumlu mentörleri desteklemektir. Amacı,...
Projeler Türkiye Bulgarca Hollandaca İngilizce İspanyolca Türkçe Belge

50 Yaş Üstü Girişimci Ödülü

50 Yaş Üstü Girişimci Ödülü, Portekiz Merkez Bölge Koordinasyon ve Bölgesel Kalkınma Komisyonu (MBKBKK) tarafından 23 ortak kurumla iş birliği içinde verilmektedir. Bu ödül, hayatlarının ileri bir döneminde girişimci olmuş...
İyi Uygulamalar Portekiz Portekizce Web sitesi

50 Yaş ve Üstü Girişimcilere Yönelik Kuluçka Merkezi

Projeler Fransa Fransızca Belge

50pro

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar ispanya İspanyolca Web sitesi

55+

55+ Projesi, aktif bir yaşam tarzının benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 55+ uzmanlarının, 55 yaşından büyük olması ve toplumda yaşayan diğer kişilere (yemek pişirme, bahçe işleri, sınıflar, küçük onarımlar vb.) hizmet...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

60ymuchomás

İyi Uygulamalar ispanya İspanyolca Web sitesi

Acemi Girişimci İçin Eğitim: Mentörlük Olanaklarını Keşfetme

Kaynaklar ve Araçlar Fransa Fransızca Belge Web sitesi

Açık İnovasyon Alanı

Gümüş Ekonomi İnovasyon Alanı, şirketler, araştırma grupları, yönetim ve vatandaşlar arasında öğrenme, buluşma, diyalog ve fikir alışverişi için oluşturulmuş bir alandır, aynı zamanda iş yapmak, ihtiyacınız olan stratejik ortağı bulmak...
Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Activa Seniors

Projeler ispanya İspanyolca Ses / Podcast

AGE Projesi: DKV Seguros'ta Kıdemli Mentörlük

Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

Aktif Yaşlanma İçin Galiçya Stratejisi

İyi Uygulamalar ispanya Galiçyaca İspanyolca Belge

ARGEMENTOR+ Kobi Mentörlük Programı

ARGEMENTOR+, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir KOBİ Mentörlük Projesidir. Proje ciro geliştirme, pazar payı, yurt dışına açılma veya cari yurt dışı satışlarını artırma yoluyla KOBİ'leri desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında KOBİ'ler üzerinde...
Projeler Türkiye Türkçe Web sitesi

Avrupa'da Girişimsel Aktiviteler- Kıdemli Girişimcilik

Politika Belgeleri Portekiz Portekizce Belge

Avrupa'da Kıdemli Girişimcilik: Kuzey Portekiz İçin Başarı Örnekleri ve Öneriler

Avrupa'da Kıdemli Girişimcilik: Kuzey Portekiz için başarı hikayeleri ve tavsiyeler raporu, Avrupa'da kıdemli girişimcilik hakkında önemli bulguları ve sonuçları sunan Girişimcilik 45-60 projesinin bir ürünüdür. Rapor, Avrupa bağlamında kıdemli girişimcilere...
Politika Belgeleri Portekiz Portekizce Belge

Avrupalı Kadın Girişimcileri Mentör Ağı Projesi

Avrupa Kadın Girişimcileri aracılığıyla, KAGİDER(Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Mentörlük Ağı Projesi aracılığıyla hazırlanan bir makaledir. Bu makale, mentörlüğün ne olduğuna, mentörün rolüne, mentörden ne beklendiğine, mentörlük katılımının tasarımına ve sektöre...
İyi Uygulamalar Türkiye Türkçe Belge

Bakım Verenler İçin Çalıştaylar

Bu girişim, çoklu doku sertleşmesinden muzdarip kişilerin profesyonel olmayan bakıcılarının, bakım becerilerini geliştirmek ve onların işgücü piyasasına ve serbest mesleğe entegrasyonunu teşvik etmek için eğitim ve çalıştaylar yoluyla istihdam edilebilirliğini...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Başarılı Startup'lar İçin Akranlar Arası Deneyim Paylaşımı

Bir iş kurmada başarılı olmak için, aynı dili konuşan ve başarılı olmanıza yardımcı olmak için deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşan iş liderleriyle, meslektaşlar arasında deneyim paylaşımı yapmaktan daha iyi bir şey...
İyi Uygulamalar Fransa Fransızca Belge Video Web sitesi

Bizipoz

İyi Uygulamalar ispanya İspanyolca Web sitesi

Büyükanne'nin Mutfağı - Sağlıklı Yiyecekler, İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik

Bu nesiller arası ve belli bir gruba ait olan sosyal girişimcilik projesi, geleneksel, yerel Akdeniz yemekleri ve gastronomisinin teşviki çerçevesinde yapılandırılmıştır. Yaşlı nüfusun bilgisine ve bilgi birikimine dayalı olarak yerel...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Çağın Bilgeliği: Çalışanlar İçin El Kitabı

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Amerika Birleşik Devletleri İngilizce Belge

Daha Akıllı Çalışmanıza ve Daha Hızlı Büyümenize Yardımcı Olacak 10 Dijital Araç - İrlanda Online

Verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olacak 10 pratik, popüler ve kanıtlanmış dijital araç: - Dropbox - Slack - Canva - Asana - Zendesk - Hootsuite - Google Takvim ve Google...
Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Derin Teknolojiye Derinlemesine Bakış (Dünya’da ve Türkiye'de Derin Teknoloji Girişimciliği)

Projeler Türkiye İngilizce Türkçe Belge

Dezavantajlı Girişimciler İçin Kendi İşinin Sürdürülmesi

Politika Belgeleri OECD İngilizce Belge

Dijital Eğitim Alan Yetişkinlerin Mesleki Becerilerini Mentörlük Yoluyla Gençlere Aktarması

Projeler Türkiye İngilizce Web sitesi

Emekli Üniversitesi Ağı

Emekli Üniversiteleri, 50 yaş ve üzeri kişilerin aktif yaşlanmasını desteklemenin yanı sıra sanat, bilişim teknolojileri, spor, sosyal bilimler, vatandaşlık, dil öğrenimi vb. alanlardaki beceri ve bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Emekli Üniversiteleri...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Eski Çalışanları İstihdamda Tutma

Kaynaklar ve Araçlar Fransa Fransızca İngilizce Belge Web sitesi

EVE Programı

Kaynaklar ve Araçlar Avrupa Birliği Fransızca İngilizce Video Web sitesi

Fark Yaratan Akran Mentörler

Akran Mentörlüğü yaklaşımı da eğitim sürecinin gelişimine en büyük faydayı sağlayan mentörlük türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Başarılı Akran Mentörlüğü uygulamaları sayesinde öğrencilerin akademik başarılarının ve okula bağlılıklarının arttığını, öğrencilerin...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Türkiye Türkçe Belge

Fazla Gıda

SUCOOL (https://sucool.sabanciuniv.edu/tr) 2014'ten 2017'nin sonuna kadar programlarında 65 girişime destek vermiş olup bunlardan 46'sı programı tamamlayarak mezun olmuştur. 46 mezundan 23'ü, 13'ü dış kaynaklardan, 11'i ise uluslararası operasyon ve satış...
İyi Uygulamalar Türkiye Türkçe Web sitesi

FET (İleri Eğitim ve Öğretim) - Kendi İşinizi Kurun - QQI Seviye 5 Ödülü

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Fransa'da Mentör

Mentörlük (Kram-1985) "Mentör" olarak adlandırılan daha deneyimli bir kişi ile amacı kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak olan "Menti" olarak adlandırılan daha az deneyimli bir kişi arasındaki ilişkidir. (Abonneau ve...
Politika Belgeleri Avrupa Birliği Fransızca Sosyal ağ

Fransa'da Sponsorluk veya Mentörlük: Tanıtılması Gereken Bir Sistem

Île-de-France bölgesinde, 2018 yılında, yaklaşık iki bin sponsor veya mentör, profesyonel projelerinin inşası ve uygulanmasında genç veya genç-yetişkinlere destek verdi ve eşlik etti. Ile-de-France'da sponsorluk ve mentörlük, bölge genelinde (üçte...
Projeler Fransa Fransızca Belge Web sitesi

Genç Girişimci Mentörler (GGM)

Genç girişimci mentörler ve istihdamda yer almayan yetişkinler ile gerçekleştirilen bir Erasmus+ projesidir. Genç girişimciler (18-30 yaş) ve yeni başlayan girişimciler için yetişkinlere ve kıdemlilere nasıl rehberlik edecekleri konusunda, onların...
Projeler Fransa Fransızca Belge

Girişim Okulu Türkiye (Tech Startup School)

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Türkiye Türkçe Web sitesi

GİRİŞİMCİ BECERİLERİNİ ve İŞ ARAYAN KIDEMLİLERİN Potansiyelini Teşvik Etme

Kıdemli ve istihdamda olmayan bireylerin çoğu, uzun yıllara dayanan deneyimlerini ve edindikleri bilgileri kullanarak kendi işlerini kurma olasılığını her zaman düşünmezler. Girişimci olabilmeleri için girişimci gelişimlerine uygun iş becerileri edinmeleri...
Projeler Avrupa Birliği Fransızca İngilizce Belge Web sitesi

Girişimci Fabrikası

Girişimci Fabrikası web sitesinde, bir iş fikrinin gelişimini desteklemek veya yerel bir girişimci insiyatifi oluşturmak ve pekiştirmek için eğitim faaliyetleri, danışmanlık ve mevcut kuluçka-prototip oluşturma-üretim alanları hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Girişimci Fabrikası

Uzun vadeli işsizliği azatlmayı ve genç yetişkinlerin işgücü piyasasına katılımını sağlamayı amaçlayan bu proje, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik yoluyla yerel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İstihdam, eğitim, iş kurma ve girişimcilik...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Girişimci Mentörlük Programı

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Birleşik Krallık İngilizce Web sitesi

Girişimci Yol Haritası

Girişimci Yol Haritası, girişimcilerin girişimlerini hızlandırmaya yardımcı olmak için koçluk ve kaynak sağlamaktadır. Öncelikle, deneyimsiz girişimciler ve deneyimli kurucular için önerilir. Yol Haritası dört aşamada rehberlik etmektedir; Fikir Aşaması, Geliştirme...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Amerika Birleşik Devletleri İngilizce Web sitesi

Girişimciler Akademisi - Yeni İşinize Başlayın - Eğitim ve Mentörlük Destek Programı

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Girişimciler İçin Uygulama Rehberi

2016 yılında IAPMEI (KOBİ Destek ve Inovasyon) tarafından yayınlanan bu pratik giriş kılavuzu, bir soru-cevap modeline dayanmaktadır ve geleceğin girişimcilerini desteklemek için temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. Girişimciler İçin Uygulama Rehberi...
İyi Uygulamalar Portekiz Portekizce Belge

Girişimciliğe Yardımcı Araçlar

İyi Uygulamalar Fransa Fransızca Belge Web sitesi

Girişimcilik 45-60

Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Girişimcilik 5.0

Girişimcilik 5.0, girişimcilik becerilerini geliştirmek isteyen 50 yaş ve üzeri kişilere yönelik eğitim ve mentörlük programıdır. Program, bir iş fikri olan ve bunu profesyonel bir faaliyet olarak geliştirme niyetinde olan...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Girişimcilik Rehberi 101

Girişimcilik Rehberi 101, birey ve toplum üzerinde girişimcilik farkındalığının artmasını öncelikli amaç olarak ele alarak, Habitat Derneği tarafından hazırlanmıştır. Bu belge, girişimcilikle ilgili ulusal/uluslararası terimler ve çoğunlukla kullanılan kavramların açıklayıcı...
Politika Belgeleri Türkiye Türkçe Belge

Girişimcilikte Eğitim

Girişimcilik konferansının amaçları şunlardır: - Girişimci ruhu teşvik etmek, şirketlerin kurulmasını ve gelişmesini desteklemek için tüm yetenekleri harekete geçirmek ve desteklemek için uygun koşullar yaratmak - Kıdemli vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Fransa Fransızca Belge Video Web sitesi

Girişimcilikte Kıdemlilerin Yeri

Bu makale, kıdemli vatandaş kavramını yeniden konumlandıran ilginç bir makaledir. Bir insan kaç yaşında kıdemli sayılır? Kıdemlilerin istihdamına ilişkin istatistikler nelerdir? Kıdemlilerin işlerini kaybettikten sonra işgücüne geri dönmeleri nasıl sağlanır?...
Kaynaklar ve Araçlar Fransa Fransızca İngilizce Belge Web sitesi

Girişimcilikte Mentörlüğün Etkisi

İTÜ Çekirdek, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulmuş bir kuluçka merkezidir. İTÜ Çekirdek, 40'tan fazla paydaşını girişimciler, melek yatırımcılar ve profesyonellerle buluşturan geniş bir girişimcilik...
Kaynaklar ve Araçlar Türkiye Türkçe Web sitesi

Girişimciye Mentörlük Yapmak: Mentör İçin Kılavuz

Bu belge, uzmanların kuruluş aşamaları, kavramsal modeller ve girişimci türleri hakkında arka plan bilgilerini ve sektöre özgü deneyimlerini paylaştığı bir belgedir. Belgede, mentörlük ilişkisi dört aşamada tanımlanmıştır; -Başlangıç aşaması -Yetiştirme...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Amerika Birleşik Devletleri İngilizce Belge

Gönüllü Yönetimi Mentörlük Programının Mentörlerin Girişimcilik Eğilimi ve Liderlik Öz-Yeterliliği Üzerindeki Etkisi

Bu çalışma, Gönüllülük Yönetim Mentörlük Programına katılmanın, girişimcilik eğilimi ve liderlik öz-yeterliliği üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Makale, girişimcilik, liderlik öz-yeterliliği, etkinlik, araştırma modeli ve yöntemi, çalışma grubu verileri ve veri...
Politika Belgeleri Türkiye İngilizce Türkçe Belge

Grupos SuDirectivo SuMentor

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar ispanya İspanyolca Web sitesi

GSE (Gelişim Seni Etkiler-DIY) Araç Seti

GSE Araç Seti İngiltere merkezli bir inovasyon vakfı olan Nesta tarafından tasarlanan, sosyal inovasyonu tetiklemek ve desteklemek için oluşturulan bir pratik araçlar koleksiyonudur. Araç seti, uygulayıcılarının daha iyi sonuçlar verebilecek...
Kaynaklar ve Araçlar Birleşik Krallık İngilizce Web sitesi

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler

Projeler Türkiye Türkçe Belge Video Web sitesi

Gümüş Ekonomi

Projeler Macaristan İngilizce Macarca Slovakça Web sitesi

Gümüş Ekonomi Bildirisi: Kıdemli Ekonominin Temel Prensipleri

Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Gümüş Ekonomi Girişimciliği

Yaş almış bireylerle ilgili yeni iş fırsatlarını keşfetmek isteyen girişimcilere, şirketlere veya serbest meslek sahibi profesyonellere yönelik bir girişimcilik projesidir. İzlenen hedefler şunlardır: - Girişimci ve yenilikçi ruhu teşvik etmek....
Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

Gümüş Ekonomi Şirketi (Juan Carlos Alcaide tarafından)

Gümüş Ekonomi Şirketi, Gümüş Ekonomiyle ilgilenen veya giriş yapmak isteyen şirketler için iş planlarının geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Kamu idaresi ve özel şirketler için kıdemlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Gümüş Ekonomi Taldea: Kaynak Belgeler

Gümüş Economi Taldea, konuyla ilgili çeşitli kategorilerden (genel/konut; trendler/sağlık ve bakım; refah/eğlence ve hizmetler/yakınlık) kaynaklar içeren bir veritabanı oluşturmuştur. ABC gazetesinde yayınlanan "Yaşlıların Bakımı, Ekonomik Canlanma İçin Kaldıracın Bekleyen Dönüşümü"...
Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Gümüş Ekonomi ve Aktif Yaşlanma Bağlamında İŞKUR'un Rolü ve Alınması Gereken Önlemler

Bu çalışma İŞKUR'da çalışan bir uzmanın tez çalışmasıdır. Yaş almış nüfusun ve işgücünün sosyal ve ekonomik hayata potansiyel katkısını en üst düzeye çıkarmak ve ortaya çıkan sorunlarla etkin bir şekilde...
Politika Belgeleri Türkiye Türkçe Belge

Gümüş Ekonomi: Uluslararası Yaş Alma Merkezi Blogu: Aşikar Gerçeklik

Uluslararası Yaşlanma Merkezi (CENIE), Gümüş Ekonomi üzerine yazılar paylaşmak için bir blog oluşturdu. Bu alan yaşlanmaya karşı açık bir gerçeklik sunmayı hedefliyor ve bu anlamda bizi neler bekliyor: fırsatlar, iyileştirilecek...
Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Gümüş Ekonomide Girişimcilik: Demografik Zorluklara Yanıt

İspanya’nın kırsal alanlarında yaşayan bireyler yaşlandıkça bu alanlar boşalıyor. Bu da birçok belediyenin varlığını tehdit ediyor. Bu tez, bu sorunla karşı karşıya kalan köylerde yaşayan kıdemlilere odaklanmayı önermektedir, çünkü çoğu...
Projeler ispanya İspanyolca Belge

HPSU SPRINT Yatırımcıya Hazır Program

İrlanda Girişim adına Dublin İş İnovasyon Merkezi, önümüzdeki 6-9 ay içinde ilk tohum yatırımı arayan İrlanda Girişim'in yüksek potansiyelli start-up müşterileri için özel olarak tasarlanmış bir program olan SPRINT'i sunar....
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar İrlanda İngilizce Web sitesi

IAPMEI Girişimcilere Destek

IAPMEI (KOBİ Destek ve İnovasyon Enstitüsü) web sitesi, girişimciliği desteklemek ve iş ve yönetim inovasyonunu teşvik etmek için çok çeşitli programlar, girişimler ve hizmetler hakkında bilgiler sağlamaktadır. Web sitesinde, girişimciler...
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

ICT4SILVER

Projeler Portekiz Fransızca İngilizce İspanyolca Portekizce Web sitesi

II. Uluslararası GÜMÜŞ EKONOMİ Kongresi

Politika Belgeleri ispanya İspanyolca Video

IMPARABLES

Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

INGEV Web Semineri

INGEV Webinar, videolar ve web seminerleri aracılığıyla girişimcilere rehberliğin sağlandığı bir platformdur. Start-up'ları kuruluş, geliştirme, adaptasyon ve modernizasyon yoluyla desteklemek amacıyla, sektöre özel deneyimler ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Webinarlar kapsamında...
Projeler Türkiye Arapça Türkçe Web sitesi

İrlanda Girişim - Dublin BIC Akıllı Başlangıç Girişimi

İrlanda Girişim, İrlanda'daki dört İş İnovasyon Merkezi ile birlikte, sürecin her aşamasında bir dizi atölye çalışması ve hızlandırıcılarla girişimcilere rehberlik etmeyi ve onları desteklemeyi amaçlayan bir dizi Akıllı Başlangıç Programı...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Girişim - Yeni Ufuklar – Girişimciliği GeliştirmeUlusal Programı

Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Girişim – KOBİ'leri Destekleme Çevrimiçi Aracı

Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Girişim – Yeni Başlayanlar İçin Bilgi Deposu

Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Girişim Mentör Ağı

Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Girişim RENEWED 2025

Politika Belgeleri İrlanda İngilizce Belge

İrlanda Girişim’in START (Başlangıç) Atölyeleri

Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Sosyal Girişim Ağı (ISENT) - Sosyal Girişim Araç Seti

Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Sosyal Girişim Ağı (ISENT) - Sosyal İşletme Sanal Kahve Seansları

Sosyal girişimlerin İrlanda'daki ulusal temsilcisi ISENT, sosyal girişimlere bir girişim başlatmaktan bir sonraki seviyeye taşımaya kadar karşılaştıkları her konuda yardımcı olmak için Zoom üzerinden bir dizi seans gerçekleştirmektedir.
Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Sosyal Girişim Ağı (ISENT) - Yardım Hattı

Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

İrlanda Ulusal Sosyal Girişim 2019 - 2022 Politikası

Politika Belgeleri İrlanda İngilizce Belge Web sitesi

İrlanda'da Toplumu ve Gönüllü Sektörü Destekleme Stratejisi

Politika Belgeleri İrlanda İngilizce Belge Web sitesi

ISS Grup: Yaş Almakta Olan Sektörde Girişimcilik ve İstihdam

Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

İstihdam Yuvası

Bu proje, orman, organik sebze üretimi, doğa turizmi ve sağlıklı gıda işleme ile ilgili işletmelerde sekiz aylık kapsamlı bir deneyim yoluyla serbest mesleği artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapasite geliştirme projesi, kendilerini...
Projeler Portekiz Portekizce Belge

İtici Güç: Birlikte Büyüyen Girişimciler ve İşler

Bu proje, mikro işletmelerin kurulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. İtici Güç, girişimcileri iş gelişimlerinin farklı aşamalarında desteklediği için, işsiz ve yetersiz istihdam edilmiş kişileri hedefler ve serbest mesleğin önündeki üç temel engelin...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi

ILO'nun 2014 yılı ortaklığıyla yürütülen bu çalışma, 'Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi' Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı, mevcut yeni...
Projeler Türkiye Türkçe Belge

Kayıp Girişimciler Kapsayıcı Girişimcilik İçin Politikalar (2019)

İki yılda bir yayınlanan OECD/AB raporlarının en son baskısı, Kayıp Girişimciler (The Missing Entrepreneurs), kıdemlilerin (50-64 yaş arası) AB'deki kendi işi olan en büyük grup olduğunu vurgulamaktadır. Bu rapor, ulusal,...
Politika Belgeleri OECD İngilizce Belge

Kayıp Girişimciler- Katılımcı Girişimcilik Politikaları (2019)

Girişimciler yenilik yapar, sosyal ve ekonomik sorunlara yeni çözümler bulur, büyüme fırsatlarını belirler ve kullanır, kendilerine ve başkalarına iş sağlar ve iyi projelerle iyi gelirler üretirler. Kapsayıcı girişimcilik politikaları, daha...
Projeler Avrupa Birliği Fransızca Portekizce Yunan Belge Video Web sitesi

Kıdemli Girişimcilik Eylem Programı

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Avrupa Birliği İngilizce Belge

Kıdemli Girişimcilik: İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Girişimcilik, KOBİ ve Yerel Kalkınma Merkezi İçin Bir Arka Plan Belgesi

Politika Belgeleri OECD İngilizce Belge

Kıdemli Girişimcilik: Son Teknoloji ve Gelişim Stratejisi

Kıdemli girişimciliği desteklemek için bir strateji geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma, Portekiz'in kuzey bölgesinde kıdemli girişimcilik ve kıdemliler arasında vasıflı işsizlikle ilgili en son teknolojinin bir değerlendirmesini sunmaktadır. 45 yaş üstü...
Politika Belgeleri Portekiz Portekizce Belge

Kıdemli İşletme- 50 Yaş Üstü Kişiler İçin Girişimciliğe Daha Fazla Katılımı Teşvik Etmek İçin Tasarlanmış Bir Girişim

Kıdemli İşletme (Senior Enterprise) 2010 yılında kuruldu ve 2013 yılına kadar faaliyetlerine devam etti. INTERREG IVB NWE tarafından desteklenen bir Avrupa Birliği girişimiydi. 50 yaş üstü bireylerin bir iş kurma,...
İyi Uygulamalar İrlanda İngilizce Web sitesi

Kıdemli Yaşta Girişimcilik – Kendi İşinizi Kurun

Girişimcilik 45-60 projesine entegre edilen Kıdemli Yaşta Girişimcilik – Kendi İşinizi Kurun, iş planlarına, beyin fırtınası oturumlarına, eğitime, mentörlüğe ve on adet pilot kıdemli girişimcilik projesine destek sağlayan bir girişimcilik...
İyi Uygulamalar Portekiz Portekizce Web sitesi

Kıdemliler Hareketi

Kıdemliler Hareketi Projesi, aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi ve kıdemlilerin refahlarını ve sosyal entegrasyonlarını geliştirerek savunmasız ve bağımlı bir grup olarak geleneksel algıyı değiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, Lousada Belediyesi tarafından yönetilmektedir ve...
Projeler Portekiz Portekizce Web sitesi

Kıdemliler İçin Eylem Çerçevesi. Kıdemlilerin Haklarının Kullanımını Güçlendirmek İçin Teklif ve Tavsiyeler

2015 yılında Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Eşitlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Yaşlılar ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Yaşlılar için Eylem Çerçevesini geliştirdi. Bölümlerden biri istihdamla ilgili...
Politika Belgeleri ispanya İspanyolca Belge

Kıdemliler İçin Kuşaklararası Rehberlik Platformunun Tasarlanması ve Oluşturulması

Rosario Üniversitesi tarafından kıdemlilerin mentörlüğünü teşvik eden nesiller arası bir platformun tasarımı ve oluşturulması üzerine bir proje yürütülmüştür. İzlenen hedefler, yaşam boyunca aktif sosyal katılımı teşvik etmek amacıyla nesiller arası...
Projeler Kolombiya İspanyolca Belge

Kırsal 3.0. Kırsal Gelişim İçin Öğrenme Hizmeti

Kırsal 3.0, farklı Avrupa Üniversiteleri ve kırsal bölgelerden ortaklar arasında, her biri farklı bir geçmişe, kırsal sosyal girişimcilik ve / veya kırsal hizmet öğreniminde (SL) farklı deneyimlere, farklı eğitim sistemlerine...
Projeler Portekiz İngilizce Web sitesi

KOBİ Mentörlük Eğitimi

Bu eğitim, KOBİ Mentörü veya KOBİ Danışmanı olmak isteyen katılımcıların uzmanlık ve deneyimlerini işletmelere rehberlik etmede etkin bir şekilde kullanmalarına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimin müfredatı, TÜBİTAK Mentör Eğitici Çağrısı...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Türkiye Türkçe Web sitesi

KOBİ'lerin Dönüşümünde Nesiller Arası Başarı-INSIST Erasmus + Projesi

Bir işin başarılı olmasındaki esas temellere (strateji, finans, yasal, kültürel ve sosyal yönler) dayanan bir eğitim programıdır. INSIST projesinin 4 modülünde yer alan mentörlük modülü, KOBİ yöneticileri veya geleceğin yöneticileri...
Projeler Fransa Fransızca Belge

KOSGEB'den Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

KOSGEB, işletmelerin - özellikle KOBİ'lerin - işlerini sürdürmeleri için desteklenmesinde öne çıkan bir kuruluştur. Bu amaçla KOSGEB, Türkiye'deki işletmelere fon sağlamaktadır. KOSGEB tarafından ön koşul olan girişimcilerin “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”...
İyi Uygulamalar Türkiye İngilizce Türkçe Web sitesi

Küresel Girişimcilik İzleme Raporu (2019-2020)

Politika Belgeleri Birleşik Krallık İngilizce Belge

Kuruluş Sonrası Destek

Girişim platformları tarafından sunulan optimize edilmiş kuruluş sonrası desteği, girişimcinin kişiselleştirilmiş teknik izlenmesini de içeren kuluçka ve iş merkezlerinden oluşmaktadır. İşi geliştirmek ve profesyonel ağı genişletmek üzere gönüllülerce finanse edilip...
Projeler Fransa Fransızca Web sitesi

Kuruluşlarda, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi İçin Bir Araç Olarak Kıdemli Bireyler Tarafından Mentörlük

Projeler ispanya İspanyolca Belge

Kuşaklararası Mentörlük

Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

KUSIF

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), araştırma, eğitim ve iş birliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için araştırma ve uygulama odaklı bir sosyal etki merkezi olarak 2012 yılında kurulmuştur. KUSIF,...
Kaynaklar ve Araçlar Türkiye Türkçe Belge

Les Entréprides

İyi Uygulamalar Fransa Fransızca Belge Ses / Podcast

Libro blanco del Envejecimiento Activo

Politika Belgeleri ispanya İspanyolca Belge

Lisansüstü Gümüş Ekonomi

Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar ispanya İspanyolca Web sitesi

Lüksemburg Şirketlerindeki Kıdemlilere Değer Verme: Hem Zorluk Hem Fırsat

Kaynaklar ve Araçlar Lüksemburg Fransızca Belge

Mentör Kavramı

Bu makale, bir mentörün kim olduğu, rolünün ne olduğu, neden desteklenmesi gerektiği konusunda daha iyi bir anlayış sağlamaktadır. Yeni bir girişimci yepyeni bir projeye başladığında, yeni çevresini tanımak için çok...
Kaynaklar ve Araçlar Fransa Fransızca Web sitesi

MentorCert

ERASMUS+ Stratejik Ortaklık projesi 1 Kasım 2017'de başlamıştır. Bu proje, önceki iki ERASMUS+ projesinin devamı olarak sunulmuştur: TRUST ME ve CERTI4TRAIN. TRUST ME Projesi’nde, KOBİ girişimci mentörleri için yetkinlik çerçeveleri...
Projeler Birleşik Krallık Macarca Web sitesi

Mentorloop - Ücretsiz Profesyonel Mentörlük Kaynakları

Mentorloop - Ücretsiz profesyonel mentörlük kaynakları, ücretsiz olarak indirebileceğiniz geniş bir mentörlük kaynağı koleksiyonudur. Mevcut indirilebilir e-kaynaklar şunları içermektedir: - E-Kitap: Uzaktan Mentörlük Rehberi - Komple Mentörlük Programı Araç Seti...
Kaynaklar ve Araçlar Avustralya İngilizce Web sitesi

Mentörlüğü Daha Yakından Tanımak: Fransa'da Bir Tartışma

Politika Belgeleri Fransa Fransızca Video

Mentörlük Deneyimimiz: Mentörlük Yapmayı Amaçlayan STÖ’ler İçin Bir Kılavuz

Mentörlük, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Araştırmaları Merkezi tarafından Bilgi Sosyal Kuluçka destek programları kapsamında STK'ların kapasitelerini güçlendirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Mentörlük programında işlenen konular: proje tasarımı, proje...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Türkiye İngilizce Türkçe Belge

MentorsWork – İşinizin Gelişmesine Yardımcı Olacak Beceriler ve Destekler

Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Micro Nest Sosyal Girişimcilik

Micro Nest, kapsayıcı mikro girişimcilik yoluyla işsizlik ve/veya sosyoekonomik kırılganlıkla karşı karşıya kalan aileler için alternatif ve sürdürülebilir yaşam projelerinin oluşturulmasını teşvik eden bir sosyal girişimcilik kuluçka merkezidir. Bu proje,...
Projeler Portekiz Portekizce Sosyal ağ

Mülteci Gençlerin Sosyal Girişimcilik Yoluyla Sosyal Katılımı

Proje, göçmen gençlerin sosyal girişimcilik yoluyla entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla proje kapsamında mentörlük sistemi geliştirilecektir. Farklı girişimcilik alanlarından 20 sosyal girişimci mentör adayı yetiştirilecektir. Başarılı adaylar mentör havuzuna...
Projeler Türkiye İngilizce Türkçe Web sitesi

PORDATA

2009 yılında kurulan PORDATA, Francisco Manuel dos Santos Vakfı'nın bir parçasıdır ve Portekiz toplumu, belediyeler ve Avrupa ülkelerinin çeşitli alanlarda ilgili bilgileri toplamayı, organize etmeyi ve yaymayı amaçlamaktadır. PORDATA, diğer...
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Portekiz İstatistik Kurumu

Portekiz İstatistik Kurumu, Portekiz toplumuyla ilgili resmi istatistiksel bilgiler üreten ulusal bir hizmettir. Portekiz İstatistik Kurumu çevrimiçi platformu, diğer konuların yanı sıra, nüfus yaşlanması, istihdam ve girişimcilik dahil olmak üzere...
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Portekiz’de 45 Yaş Üstü Bireylerde Girişimcilik

2015 yılında IFDEP (Portekiz Girişimciliği Teşvik ve Geliştirme Enstitüsü) tarafından yayınlanan bu rapor, Portekiz'de 45 yaş üstü nüfusun girişimci profiline genel bir bakış sunmaktadır. Bu nüfusun girişimciliğe, yeni bir iş...
Politika Belgeleri Portekiz Portekizce Belge

Re Think İrlanda- Sosyal İnovasyonu Destekleme

Öncesinde İrlanda Sosyal Inovasyonu Büyütme Fonu şeklinde adlandırılan Re Think, İrlanda’da sosyal girişim ve hayır işlerine iş desteği ve fon sağlamaktadır. İrlanda’nın çeşitli yerlerine öneri, bilgi, sosyal ağ ve bağlantılar...
İyi Uygulamalar İrlanda İngilizce Belge Web sitesi

Refakat 2.0

"Refakat 2.0" hizmeti, 50 yaş üstü iş arayanlar için tasarlanmıştır. Temel amaç, uygun dijital araçların kullanımı ve onların işe yerleşmelerini kolaylaştırmak için kişisel ve operasyonel bir stratejinin uygulanması yoluyla profesyonel...
Projeler Fransa Fransızca Belge Web sitesi

SAVIA

Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

SAVIA İkizleri

SAVIA Twins, İspanya'nın her yerinden Endesa’da çalışan gönüllülerinin, SAVIA platformuna kayıtlı işsiz yaşlılar için mentör olarak katılacağı kurumsal bir gönüllülük programıdır. Bu gönüllüler önce sertifikalı bir iş mentöründen özel eğitim...
Projeler ispanya İspanyolca Web sitesi

SECOT (Teknik İş birlikleri İçin Kıdemli İspanyollar)

SECOT, küçük işletmelerin gelişimi için araçlar ve kaynaklar sağlayan, bir iş projesini uygulama girişimlerinde kıdemli girişimcilere eşlik eden bir dernektir. SECOT'un misyonu, girişimciliğin teşviki yoluyla istihdam yaratmaya ve sürdürmeye odaklanırken,...
Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Web sitesi

SEED Avrupa Gümüş Ekonomi Ödülleri

Dijital çağda Avrupa'da Gümüş Ekonominin tanınmasını desteklemek, kıdemlilerin daha iyi yaşam kalitesi için yenilikçi çözümleri ödüllendiren Avrupa düzeyinde ilk ödül programını başlatmak üzere tasarlanmıştır. Proje, Avrupa çapında ERRIN ve ECHAlliance...
Projeler Almanya Alman Fince İspanyolca Slovence Web sitesi

SEED UP İnovatif Girişimcilik Programı

SEED UP, Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde başlangıç için mentörlük ve danışmanlık, eğitim, akademik ve sektöre özel eğitimlerde faaliyet gösteren bir programdır. Bu program, mentörlük danışmanlığı yardımıyla, özellikle KOBİ'lerin ilk...
Kaynaklar ve Araçlar Türkiye Türkçe Web sitesi

Siete urgencias para mejorar la longevidad: activa el radar Silver Economy

Gümüş Ekonomi Radar tarafından tanıtılan ve kıdemli kolektifte fırsatlar, trendler ve başarı hikayelerinin tespit edilebileceği yeni gerçekliği anlamak için etkileşimli, infografik şeklinde grafik bir örnek sağlanmıştır. Farklı yaştaki kıdemlilerden oluşan...
Kaynaklar ve Araçlar ispanya İspanyolca Görsel / İnfografik

Şimdi Başla, Sonra Ağlarsın

Spotify, Apple Podcasts ve Anchor FM'de bulunan bu podcast, Portekizli girişimcileri ve işlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Gazeteci Mariana Barbosa'nın ev sahipliği yaptığı her podcast bölümünde, girişimcilik deneyimini paylaşan davetli bir konuşmacı...
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Ses / Podcast

Sosyal Finansman Rehberi

Türkiye'de geleneksel finansman modeli hem arz hem de talep tarafını nasıl ele alacağını çok iyi bilmektedir. Bununla birlikte, sosyal girişimcilik sektörünün kendine özgü doğası ve ihtiyaçları vardır. Bu rehber, Sosyal...
Kaynaklar ve Araçlar Türkiye Türkçe Belge

Sosyal Girişimciler- Yolculuklarının Her Adımında Sosyal Girişimcileri Destekleme

Sosyal Girişimciler (Social Entrepreneurs), sosyal girişimcilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için destekler sunan bir kuruluştur. Sundukları programlar: 1. Fikir Akademisi: Girişimcilerin fikirlerini, özellikle ilk adımlara odaklanarak eyleme geçirmelerini sağlamak için...
İyi Uygulamalar İrlanda İngilizce Belge Web sitesi

Sosyal İnovasyon Açık Kitabı - Nesta

Nesta, sosyal inovasyon yöntemlerinin ortak bir özellik olması gerektiğine ve paylaşılan öğrenme yoluyla gelişmesi gerektiğine inanmaktadır. Tam da bunu yapmak için Sosyal İnovasyon Açık Kitabı’nı (The Open Book of Social...
Kaynaklar ve Araçlar Birleşik Krallık İngilizce Belge Web sitesi

Sosyal İnovasyon Laboratuvar Kent (SILK)– Ördek Yöntemi

SILK Ördek Yöntemi, proje ekipleri, tasarımcılar, proje yöneticileri, sosyal bilim araştırmacıları ve toplum ve ekonomik kalkınma uzmanları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş bir yöntem, ilke ve bilgi kartı koleksiyonudur. SILK metodolojisi,...
Kaynaklar ve Araçlar Birleşik Krallık İngilizce Web sitesi

Stratejik Planlama ve Değerlendirme: Sonuçları Gerçekleştirmek İçin Araçlar - Stanford Üniversitesi

Bir projeye başlamanın ilk aşamasında sosyal yenilikçilere rehberlik etmeye yardımcı olacak sosyal inovasyon uzmanları tarafından yazılmış bir blog yazısıdır. Makale, stratejik planlama ve değerlendirmenin performansı optimize etmek için araç olduğunu...
Kaynaklar ve Araçlar Amerika Birleşik Devletleri İngilizce Web sitesi

SWOT – Güçlü Yönler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler

SWOT yöntemi, belirlenen güçlü yönlerin yukarı yönlü, iç ve dış olarak analiz edilmesini sağlamaktadır: Bu girişimcilik projesinde, kıdemli olarak mentörlükte ne kadar iyiyim? Ya da zayıf yönler: Hangi konuda pek...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Avrupa Birliği Fransızca İngilizce Belge Uygulama Video Web sitesi

TechAnkara

Projeler Türkiye Türkçe Web sitesi

Temel Mentörlük Eğitimi

Bu eğitim, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından çevrimiçi olarak 11 eğitmen tarafından 36 katılımcıya verilmiştir. Eğitim, katılımcı bir yaklaşımı teşvik eden pratik faaliyetlerle teorik yönü birleştirerek bütünsel bir yaklaşımı...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Türkiye Türkçe Web sitesi

Trinity İşletme Okulu - Sosyal İnovasyon Merkezi - Açık Öğrenme Alanı

Sosyal İnovasyon Merkezi, Trinity Koleji Dublin İşletme Okulu, çok sayıda katılımcının mevcut düşünceye meydan okuyabileceği ve yeni fikirleri birlikte oluşturabileceği açık ve samimi bir öğrenme alanı sunmaktadır. Alanında çeşitli uzmanlar...
Kaynaklar ve Araçlar İrlanda İngilizce Web sitesi

Türkiye Girişimcilik Stratejisi & Eylem Planı (KOSGEB tarafından)

Girişimcilik, diğer politika alanlarıyla etkileşim içinde olan uzak ve geniş bir politika alanıdır. Geçmişte KOBİ politikalarının bir uzantısı olarak değerlendirilen girişimcilik politikaları, günümüzde giderek ayrı bir politika alanı olarak değerlendirilmeye...
Politika Belgeleri Türkiye İngilizce Türkçe Belge

Ulusal Girişimcilik Danışmanlığı Şözleşmesi

2013 yılında iki bakan tarafından ortaklaşa imzalanan bu sözleşme, iki ana hedefi bir araya getirir. İlk olarak, girişimci için bu destek modunu geliştirmek isteyen tüm aktörlere girişimcilik danışmanlığı uygulamasında bir...
Politika Belgeleri Fransa Fransızca Belge Web sitesi

Uluslararası Yaşlanma Merkezi

Uluslararası Yaşlanma Merkezi (CENIE), Salamanca Üniversitesi (ES) Genel Vakfı, Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (ES) Genel Vakfı, Algarve Üniversitesi (PT) ve Amerika Birleşik Devletleri ve Sağlık Genel Müdürlüğü (PT) arasındaki işbirliği...
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Ustalık - Rekabetçi Başlangıç Fonu ve İş Geliştirme Programı

2016’da, İrlanda Akıllı Yaşlanma Değişimi (Ireland Smart Ageing Exchange - ISAX), DCU Ryan Akademi ve Yerel Girişim ofisiyle birlikte İrlanda bankasından fon alarak “Ingenuity (Ustalık)” programını başlatmıştır. Ingenuity programı, üretim...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Yaşlanan Avrupa'da İleri Yaşlı Bireylerin İstihdam Sorunuyla Yüzleşmek

Kaynaklar ve Araçlar Fransa Fransızca Belge Video

Yeni Başlayanlar İçin Tek Duraklı Hizmet Anlayışı

Startup Portekiz çevrimiçi platformuna entegre edilen bu Tek Duraklı Hizmet Anlayışı (One Stop Shop), girişimcileri ve yatırımcıları hedeflemektedir ve Portekiz'de iş kurmak ve işletmek için gerekli tüm bilgileri biraraya getirmektedir....
Kaynaklar ve Araçlar Portekiz Portekizce Web sitesi

Yenilikçiler İçin Yaşlanmaya Giriş

Yenilikçiler İçin Yaşlanmaya Giriş Kursu, Salamanca Üniversitesi tarafından ücretsiz ve çevrimiçi olarak verilmektedir. Kurs, Uluslararası Yaşlanma Merkezi'nin (CENIE) bir girişimidir ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'na (ERDF) dahil olan INTERREG VA...
Yöntemsel ve Eğitimsel Yaklaşımlar Portekiz İngilizce İspanyolca Portekizce Web sitesi

Yerel Girişim Ofisleri – Dublin Şehri Mentör Programı

İrlanda ‘da Yerel Girişim Ofisleri, Yerel Devlet Otoritesi ağı üzerinden 31 takımı yönetmektedir. İrlanda'da iş kurmak veya büyütmekle ilgili tavsiye, destek ve bilgi sağlamaktaıdır. Girişimcilere, erken aşamadaki destekçilere, yeni kurulan...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Yerel Girişim Ofisleri – Hi Start – İş Yatırımcınızı Hazırlayın

Program, özellikle yatırımları güvence altına alma ve uluslararası pazarlarda işi ölçeklendirme, erken aşamada büyüme konusunda tavsiye arayan şirketlere yardımcı olmaktadır. Programın sonunda katılımcılar, finansman sağlamak amacıyla Enterprise Ireland HPSU birimine...
Projeler İrlanda İngilizce Web sitesi

Yerel Girişim Ofisleri – Yıllık Yerel Girişim Haftası

Yerel Girişim Ofisleri, ağ oluşturma etkinlikleri ve çalıştayları da dahil olmak üzere bir dizi yerel iş etkinliği ve girişimden oluşan yıllık bir Yerel Girişim Haftası düzenler. 2021'de etkinlikler, Covid-19 nedeniyle...
Projeler İrlanda İngilizce Belge Web sitesi