Bu belge, yetişkin öğrenicilerle çalışan yetişkin eğitimcilere, projenin hedef yararlanıcıları olan kıdemli girişimcilerle çalışırken uygulanmak üzere bir dizi uygulamalı kaynak, dinamik etkinlik, görev ve alıştırma sunmaktadır.

Bu etkinliklerin amacı, bu yararlanıcıların kılavuzda yer alan öğrenme kaynaklarına ulaşmalarını desteklemektir. Uygulamalı etkinlikler sınıfta yüz yüze eğitimler uygulanacaktır.   

Tüm Uygulamalı Etkinlikler aşağıdaki başlıkları içermektedir:

  1. Etkinlik başlığı
  2. Öğrenme hedefleri
  3. Etkinlik açıklaması
  4. Yararlı kaynaklar
  5. Gerekli malzemeler
  6. Değerlendirme araçları

Uygulamalı Etkinlikler öğrenicilerin öğrenme sürecini kolaylaştıracak ve yetişkin öğrenicilerin kıdemliler arasında girişimciliği teşvik etmelerine yardımcı olacaktır.

 

Uygulamalı Etkinlikler SILVER UP.