Kavramsal ve Didaktik Temel, kıdemli girişimciler için inovasyonu destekleyecek kıdemli mentörleri yetiştirmek için yetişkin eğitimine dahil edilebilecek ilgili teorik ve pedagojik referans belgesi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu belgede sağlanan bilgiler, projenin ilk çıktısında belirlenen Sosyal İnovasyonu Desteklemek İçin Kıdemli Girişimcilere Yönelik Mentörlük Becerileri Yeterlilik Çerçevesi, 4 Boyut, Öğrenme Üniteleri ve Öğrenme Kazanımları temelinde yapılandırılmıştır.

Kavramsal ve Didaktik Temel, kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek kıdemli mentörleri eğitmek için en alakalı en son teorik temelleri ve pedagojik yaklaşımları analiz eden ve açıklayan bir belgedir.  

  1. Teorik Temeller: Kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek kıdemli mentörleri eğitmek için geleneksel olmayan öğretme-öğrenme yöntemleri ve kaynakları ile ilgili kurallar, ilkeler veya teorilerdir.
  2. Pedagojik Yaklaşımlar: Eğitmenlerin kıdemli girişimciler için sosyal inovasyonu destekleyecek kıdemli metörleri eğitmek için yöntem ve kaynakları uyguladığı yollardır.

Kavramsal ve Didaktik Temel SILVER UP